Imadium

Sprawdź, czy nie musisz kupić kasy fiskalnej w 2013 roku...

Email Drukuj

Z dniem 01.01.2013 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Spowoduje to, że obowiązkiem fiskalnym objęty zostanie prawie cały drobny handel oraz szkoły nauki jazdy.

Warto sprawdzić, czy obowiązek fiskalny nie obejmie też Twojej firmy, bo jeśli kasę fiskalną zainstalujesz za późno, nie tylko podpadniesz Urzędowi Skarbowemu, ale też bezpowrotnie stracisz prawo do 700zł zwrotu za zakup kasy.

Zmianie ulega bowiem limit obrotu sprzedaży nieewidencjonowanej dla „starych” firm z 40 tys. na 20 tys. Oznacza to, że podatnicy, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20 tys. obrotu, ale byli zwolnieni z obowiązku fiskalnego, ponieważ obowiązywał limit 40 tys. obrotu, od marca 2013 roku będą musieli prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Ze zwolnienia nie będą mogły już korzystać m.in.: szkoły nauki jazdy, szkoły i instruktorzy tańca oraz podatnicy prowadzący pozaszkolne zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Nowe firmy, które zaczynają działalność w 2013 roku obowiązuje limit 20 tys. obrotu określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności, czyli jeśli rozpoczniesz działalność 1 lipca (połowa roku) będzie Cię obowiązywał limit 10 tys. obrotu (połowa limitu).

Jeżeli zacząłeś działalność w trakcie 2012 roku obowiązuje Cię limit 20 tys. obrotu w skali całego roku bez wyliczania proporcji.

 

Dodaj komentarzCreated by SoftMatrix