Imadium

Kończę działalność, co zrobić z kasą fiskalną?

Email Drukuj

Należy zgłosić do Urzędu Skarbowego termin zakończenia działalności gospodarczej, prosząc o wyznaczenie terminu protokołu odczytu zawartości pamięci kasy rejestrującej. Informację tę przekazujesz następnie do swojego serwisu kasy. W ostatnim dniu prowadzenia działalności wykonujesz raport fiskalny dobowy oraz okresowy raport fiskalny z tego miesiąca. Potem oddajesz kasę do serwisu. Wg przepisów odczyt z pamięci fiskalnej powinien być wykonany przez uprawnionego serwisanta, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego. W praktyce, ponieważ operacja ta trwa czasem wiele godzin, urzędnicy zazwyczaj proszą o przygotowanie wydruków wcześniej i dostarczenie ich wraz z kasą i książką serwisową na termin odczytu. Możesz również poprosić serwis o wystawienie faktury za odczyt w ostatnim dniu działalności, byś mógł ten koszt wliczyć jeszcze do kosztów firmy. 

 

Dodaj komentarzCreated by SoftMatrix