Imadium

Jak uzyskać zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej?

Email Drukuj

Aby uzyskać wspomniany wcześniej zwrot 700zł za każdą zarejestrowaną kasę należy dopełnić kilku warunków:

Przede wszystkim dopilnuj wraz ze swoim księgowym, by nie przeoczyć terminu fiskalizacji pierwszej kasy. Następnie, co najmniej dzień przed fiskalizacją złóż pisemne zawiadomienie do właściwego Urzędu Skarbowego o ilości instalowanych kas i terminach ich fiskalizacji. Dotyczy to zarówno kas podstawowych jak i rezerwowych oraz tych, które będą fiskalizowane później (np. w kolejnych punktach sprzedaży). Wówczas za każdą zgłoszoną kasę uzyskasz odpis po jej ufiskalnieniu.

Po drugie: złóż do Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji zawiadomienie o miejscu instalacji kasy. Często tę formalność załatwi za Ciebie serwis.

Po trzecie: okaż w Urzędzie Skarbowym dowód wpłaty całej należności za kasę fiskalną oraz fakturę zakupu.

Pamiętaj, że ulga może zostać wycofana, jeśli wyrejestrujesz kasę fiskalną przed upływem 3 lat od dnia instalacji.

 

Dodaj komentarzCreated by SoftMatrix